Met deze website wil ik verpleegkundig specialisten (in opleiding.), nurse practitioners en anderen geïnteresseerden informeren over de Master Advanced Nursing Practice (MANP) opleiding en de mijn verdere profilering als verpleegkundig specialist.

 

Van september 2008 tot 2010 heb ik de Master Advanced Nursing Practice opleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd aan de Fontys Hoge school te Tilburg. Voor deze opleiding ben ik werkzaam geweest als neurologie verpleegkundige en als MS- verpleegkundige (MSCN) in het Amphia Ziekenhuis te Breda.

 

Deze tweejarige HBO- Master opleiding is competentiegericht onderwijs uitgaande van de CANMED rollen. Binnen de competenties van Klinisch handelen, Verpleegkundig leiderschap en Kennis ontwikkeling en Onderzoek staan deze CANMED rollen centraal.

In de opleiding tot verpleegkundig specialist is een belangrijk onderdeel : “het praktijkleren” Hiervoor heb ik een tweejarig praktijkopleidingsplan met portfolio aangelegd.

Naast theoretische en praktijkgerichte proeves is een Masterproeve nodig om de opleiding af te sluiten.

 

De MANP opleiding heb ik met de uitreiking van mijn getuigschrift afgesloten op 17 september 2010. De officiële BIG registratie als verpleegkundig specialist is gerealiseerd in november 2010.

 

Als verpleegkundig specialist beschrijf ik mijn verdere profilering en de bijbehorende accreditatie punten voor de herregistratie.